پرداخت آنلاین
شنبه , ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
آژانس مسافرتی و گردشگری سفرپردازان
خبرهای داغ
خانه / تور / تور آنکارا نوروز 98

تور آنکارا نوروز 98

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
تور آنکارا نوروز 98 ۷ شب

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات رزرو
ALMER
4 4 4
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۹۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۳ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

50 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 75 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 75 دقیقه تا VAC

رزرو
SIYAV
4 4 4
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۰۲ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۹۱ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 29 دقیقه تا VAC

رزرو
SEVEN DEEP HOTEH
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۱۷ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۲۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

8 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 27 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 30 دقیقه تا VAC

رزرو
NEVA PALACE
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۳ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۰۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

15 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 35 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 40 دقیقه تا VAC

رزرو
BEST WESTERN 2000
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۱۷ دلار آمریکا ۰ تومان + ۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

8 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 45 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 34 دقیقه تا VAC

رزرو
BEST HOTEL
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۱ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۲ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

3 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 28 دقیقه تا VAC

رزرو
MARINEM HOTEL
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۱ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۱۷ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۲۶ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

20 دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا

رزرو
ALDINO
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۳۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۷ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

20 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 45 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 27 دقیقه تا VAC

رزرو
DEMORA
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۳۱ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 23 دقیقه تا VAC

رزرو
RADISSON BLU
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۹ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۷ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

20 دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا

رزرو
CINNAH
9 9 9 9
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۷۲ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۶۶ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

25 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 5 دقیقه تا VAC

رزرو
GRAND ANKARA
6 6 6 6 6
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۲۹ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 37 دقیقه تا VAC

رزرو
MIDI HOTEL
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۳ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۳۶ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

35 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 28 دقیقه تا VAC

رزرو
HILTON SA
10 10 10 10 10
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۳ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۷۱ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 20 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 17 دقیقه تا VAC

رزرو
B.HANLI PARK
5 5 5 5
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۷ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۱ دلار آمریکا ۰ تومان + ۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

50 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 20 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 37 دقیقه تا VAC

رزرو
SWISS
10 10 10 10 10
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۱۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۵ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۷۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

55 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 15 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 38 دقیقه تا VAC

رزرو
SHERATON
10 10 10 10 10
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۲۴ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۷۱ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

16 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 13 دقیقه تا VAC

رزرو
LATANYA
6 6 6 6 6
B.B ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۶ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۱۳ دلار آمریکا ۰ تومان + ۰ دلار آمریکا ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا

12 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 30 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 38 دقیقه تا VAC

رزرو

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی - ماهان
تاریخ تاریخ شروع تور : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ تاریخ پایان تور : ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
خدمات آژانس خدمات تور بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ، ترانسفر فرودگاهی، صبحانه به تعداد شب های اقامت، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
توضيحات حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس سفر پردازان عصر نوین در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
هزینه INF مبلغ 2/900/000 تومان می باشد
بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود
چنانچه مسافر زودتر از موعد مقرر از هتل خارج گردد بابت شب های باقیمانده مبلغی استرداد نمی شود